Slovenski jezikAngle�ki jezik
 
 
 


SOUNDMINER JE SAMODEJEN PROGRAM ZA PRISLUKOVANJE MOBILNIM TELEFONOM
Novi vohunski program zbira kljune informacije prestreenih telefonskih klicev ...

Podrobno ...

KITAJSKO DRAVNO PODJETJE ZA VOHUNJENJE
Zbiranje informacij s strani Kitajske o izdelovanju elektrinih avtomobilov je ...

Podrobno ...


KAJ DETEKTIV LAHKO RAZISKUJE?

Glede na 9. člen Zakona o detektivski dejavnosti lahko detektiv raziskuje in pridobiva informacije
neposredno od osebe na katero se podatki nanašajo, lahko pa tudi od drugih oseb, ki imajo podatke
in so jih pripravljene dati prostovoljno, in iz sredstev javnega obveščanja in sicer o:

 • o osebah, ki so pogrešane ali skrite, o dolžnikih, o avtorjih anonimnih pisem in o povzročiteljih
  materialnih in nematerialnih škod;
 • o predmetih, ki so ukradeni ali izgubljeni;
 • o dokaznem gradivu, potrebnem za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke
  pred pravosodnimi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh
  pravicah;
 • o zvestobi delavcev pri izvajanju konkurenčne klavzule;
 • o podatkih o uspešnosti in poslovnosti pravnih oseb;
 • o kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih;
 • o disciplinskih kršitvah in disciplinskih kršiteljih;
 • o kandidatih za zaposlitev, v okviru vsebine pisnega soglasja kandidata za zaposlitev.

Pri pridobivanju informacij iz prejšnjega odstavka je detektiv dolžan osebo predhodno opozoriti,
da podatke daje prostovoljno. Detektiv lahko za fizične in pravne osebe opravlja tudi svetovalne naloge na področju preprečevanja kaznivih dejanj ter drugih škodljivih dejanj.

DEJAVNOSTI DETEKTIVA:

 • izdelava strokovnih mnenj na podlagi ekspertov in forenzičnih raziskav za požare, mamila, prometne nezgode in druge nezgode, daktiloskopijo, varovanje, varnostne sisteme
 • ugotavljanje lojalnosti zaposlenih
 • varnostno preverjanje kandidatov za zaposlitev kakor tudi preverjanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov (tudi tujih)
 • preiskovanje zavarovalniških goljufij
 • pridobivanje dokaznega gradiva s fotografiranjem, videosnemanjem in zvočnim snemanjem
 • poizvedovanje in iskanje izgubljenih in ukradenih predmetov
 • sistematično zbiranje podatkov o poslovnih in fizičnih subjektih iz različnih virov, analiziranje in dokumentiranje teh podatkov
 • vpogledi v evidence državnih ustanov v zvezi s pridobivanjem dokazov v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti Slovenije
 • preiskovanje kraj
 • ugotavljanje kršitev s področja koriščenja bolniških staležev zaposlenih v podjetjih in v državnih ustanovah
 • ugotavljanje kršitev s področja koriščenja službenih in privatnih vozil v zvezi z obračunavanjem kilometrin
 • opazovanje objekta in dokumentiranje
 • preverjanje zakonske nezvestobe
 • pridobivanje informacij o bivališču dolžnikov, iskanih in pogrešanih osebah in osebah ki se skrivajo
 • pridobivanje informacij o bonitetah poslovnih partnerjev
 • svetovanje in ustrezna pravna pomoč
 • raziskave trga in možne ovire pri poslovni dejavnosti
 • raziskave s področja dolžniško-upniškega razmerja s poudarkom na možnosti poplačila dolga upniku
 • preventivno izobraževanje
 • po želji naročnika tudi ostale storitve, ki so v skladu z Zakonom o Detektivski dejavnosti in drugimi zakoni v Republiki Sloveniji
 • vročanje sodnih in drugih pošiljk
 • ugotavljanje morebitnih kršitev spoštovanja konkurenčne klavzule zaposlenih v podjetjih

Detektiv ne izvaja storitev, ki spadajo v pristojnost policije ali drugih državnih organov in ne opravlja izterjav dolgov ampak samo pomaga pri poravnavi spora ali terjatve.
Predstavitev:Storitve:Cenik:Kontakt:Povezave:Zanimivosti

Copyright 2007, Vse pravice pridržane | Pravno sporočilo

Izdelava spletnih strani: mvm.si